Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμου υποδομής για τη δημιουργία ψηφιακών εκπαιδευτικών παιγνίων απόδρασης (escape games) για την ενίσχυση της προβολής της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με την ταυτόχρονη αξιοποίηση κειμένων της ελληνικής λογοτεχνίας.

Το έργο επιχειρεί να αναδείξει νέους παιγνιώδεις πολιτιστικούς τρόπους γνωριμίας των Ελλήνων και ξένων επισκεπτών με τις περιοχές της χώρας μας στη βάση της εξοικείωσής τους με αξιόλογα λογοτεχνικά κείμενα Ελλήνων λογοτεχνών.

Το έργο στοχεύει να συγκεράσει τις νέες τάσεις στην ανάπτυξη ψηφιακών παιγνίων (τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας για κινητές συσκευές και Η/Υ) με τον ανεξάντλητο πολιτιστικό πλούτο της χώρας μας. Η παιχνιδοποίηση αποτελεί ανερχόμενη τάση στον τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο επιχειρεί μεταξύ άλλων να διερευνήσει αν, αξιοποιώντας τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, η εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένων παιγνιωδών δραστηριοτήτων με βάση τα λογοτεχνικά κείμενα μπορεί να ενισχύσει και να καταστήσει εύκολη και αποτελεσματική την πολιτισμική εμπειρία του επισκέπτη ενός τόπου. 

Μείζονα στόχο του έργου αποτελεί η προώθηση της ελληνικής λογοτεχνίας τόσο στο ελληνόφωνο όσο και στο αγγλόφωνο κοινό στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού και η σύνδεσή της με το πολιτισμικό τοπίο, έτσι ώστε αυτή να καταστεί εύκολα προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο. Ειδικότερα, επιχειρείται η αξιοποίηση ελληνικών πρωτότυπων και μεταφρασμένων στην αγγλική γλώσσα λογοτεχνικών κειμένων  (πεζών και ποιημάτων), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για την εικονική παιγνιώδη γνωριμία του παίκτη-επισκέπτη με το πολιτισμικό τοπίο ποικίλων γεωγραφικών τόπων της Ελλάδας.

Η καινοτομία και η πρωτοτυπία του έργου συνίσταται στον συνδυασμό ποικίλων καινοτόμων χαρακτηριστικών όπως ο σχεδιασμός και η κατασκευή κατάλληλης υποδομής, η παιγνιώδης δημιουργία πολιτισμικής εμπειρίας, η αξιοποίηση επαυξημένης πραγματικότητας και εικονικής πραγματικότητας, η ανάδειξη του ελληνικού τοπίου μέσα από τη ματιά της ελληνικής λογοτεχνίας.

Ειδικότερα, πρόκειται να αναπτυχθούν οι απαραίτητες υποδομές (υπολογιστικά εργαλεία για τη δημιουργία ψηφιακών παιγνίων, ψηφιακό σώμα ελληνικών λογοτεχνικών κειμένων στις δύο γλώσσες), ενώ παράλληλα θα δημιουργηθούν ολοκληρωμένα δειγματικά σενάρια ψηφιακών παιχνιδιών απόδρασης, ως απόδειξη της ορθότητας της ιδέας.

Οι παίκτες θα έχουν τη δυνατότητα της επιλογής συμμετοχής στα ψηφιακά παιχνίδια απόδρασης είτε στον πραγματικό χώρο, είτε απομακρυσμένα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επίσκεψης στην περιοχή όπου διαδραματίζεται το παιχνίδι και στην οποία αναφέρεται το λογοτεχνικό κείμενο.

Τα αποτελέσματα του έργου θα διατεθούν ελεύθερα μέσω των δομών του ΙΤΥΕ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ η εταιρεία πληροφορικής ΑΠΟΠΛΟΥ θα τα εξελίξει με τρόπο ώστε να τα εκμεταλλευτεί περαιτέρω διαθέτοντάς τα στο ευρύ κοινό. Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες.