Για την υλοποίηση της πρότασης θα συνεργαστούν οι εξής φορείς:

  • Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος» - συντονιστής του έργου, ερευνητικός φορέας με εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης ψηφιακών παιγνίων, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, αξιοποίησης νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, πρόκειται να συνδράμει στο σχεδιασμό των παιγνιωδών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και στην επιλογή των λογοτεχνικών κειμένων, αξιοποιώντας το σώμα των λογοτεχνικών κειμένων των σχολικών βιβλίων που εκδίδονται από το ΙΤΥΕ στο πλαίσιο του ρόλου του.
  • Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης (ΕΠΕΟΤ) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας,  έμπειρος φορέας σε θέματα προσέγγισης πολιτισμικών χώρων αλλά και αξιοποίησης συστημάτων επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας θα υποστηρίξει τα πεδία αυτά.
  • Η εταιρία πληροφορικής ΑΠΟΠΛΟΥ ΙΚΕ με εμπειρία σε ανάπτυξη έργων πληροφορικής και ειδικότερα σε εφαρμογές τόσο web based όσο και φορητών συσκευών θα εστιάσει στην υλοποίηση των υποδομών πληροφορικής και των διαδραστικών εφαρμογών.