Σε πείσμα της κακοκαιρίας, και παρά τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσαν τόσο στον ΕΠΕΟΤ, όσο και στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ειδικά το κτίριο του ΕΛΚΕ υπέστη σημαντικές καταστροφές τόσο στις υποδομές, όσο και στο αρχείο/αρχεία που τηρούσε σε έντυπη μορφή), η ομάδα κατάφερε να συλλέξει τα απαραίτητα διαχειριστικά δικαιολογητικά, και έτσι κατέθεσε στις 27/10/2023, το αίτημα τελικής επαλήθευσης του έργου.

Ευελπιστούμε σύντομα να έχουμε αποτελέσματα.