Στις 6 Μαρτίου 2024, μας ανακοινώθηκε η έκθεση Αποτελεσμάτων Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης του έργου μας. Είχε προηγηθεί, στις 13-2-2024, η παρουσίαση του έργου στα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης και την ΕΥΔΕ Ε&Κ.

Το αποτέλεσμα της πιστοποίησης είναι καθόλα θετικό: επικυρώνεται επίσημα το επιτυχές κλείσιμο του έργου, κάτι που επισφραγίζει με τον καλύτερο τρόπο, τις προσπάθειες όλων όσων εργάστηκαν σε και για αυτό. Στόχος τώρα παραμένει, η περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του, τόσο εμπορικά, όσο και ως βάση για πιθανή νέα πρόταση/συνέχεια.

Σας ευχαριστούμε όλους και όλες για τη στήριξή σας και κυρίως όσους εργάστηκαν από οποιαδήποτε θέση, τα τρία αυτά χρόνια που κράτησε η υλοποίηση του ESCAPE!