Παρουσίαση της εργασίας στο 17ο Διεθνές συνέδριο EUTIC (European Multidisciplinary Research Network on the Challenges and Uses of ICT), 13-15 Σεπτεμβρίου 2022, Κέρκυρα, Ελλάδα.

"Design principles for the development of a digital educational escape game based on literary texts” (A. Vagelatos, S. Papadopoulos, P. Farandouris).