Το έργο “ESCAPE” επιλέχθηκε από το ΙΤΥΕ, να παρουσιαστεί στο Patras IQ Forum, 25-27 Νοεμβρίου 2023: στην 8η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας. Σε μια προσπάθεια να αναδειχτούν τα αποτελέσματα του έργου αλλά και να παρουσιαστεί η ερευνητική δραστηριότητα του ΙΤΥΕ, θα γίνει παρουσίαση με τίτλο: “«Απόδραση στον Πολιτισμό»: Η ιστορία μιας ιδέας που πήρε σάρκα και οστά”.

Όλοι όσοι/όσες θα βρίσκεστε στην περιοχή της Πάτρας (και συγκεκριμένα στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών), τις ημέρες εκείνες, είστε καλεσμένοι να μας ακούσετε και να συζητήσουμε τυχόν ιδέες για την εξέλιξη, αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.