Παρουσίαση από το ΙΤΥΕ, του έργου «Απόδραση στον πολιτισμό» στο περίπτερο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 10 – 18 Σεπτεμβρίου 2022, Θεσσαλονίκη.

escape thed86