Δημοσιεύτηκε η πρώτη έκδοση του παιχνιδιού επαυξημένης πραγματικότητας, χωρίς γεωεντοπισμό (AR generic). Βρίσκεται στη σελίδα http://escape.cti.gr/efarmoges/elefsina-vr-app-3.html

Δημοσιεύτηκε η πρώτη έκδοση του παιχνιδιού επαυξημένης πραγματικότητας, με γεωεντοπισμό (AR in situ). Βρίσκεται στη σελίδα http://escape.cti.gr/efarmoges/elefsina-vr-app-2.html

Με επιτυχία οργανώθηκε στις 28 Μαΐου 2023, η ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου.

neos-ipefthinos
Τη θέση του επιστημονικού υπευθύνου του έργου, ανέλαβε ο καθηγητής Βασ. Μπουρδάκης, για το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωσή του.